Algemeen


De Europese Unie wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen om zo tegemoet te komen aan de doelstellingen van het Kyotoprotocol.

De Europese richtlijn van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen ligt aan de basis van de invoering van het energieprestatiecertificaat (EPC) voor gebouwen dat vanaf 1 november 2008 van kracht is in het Vlaams gewest voor verkoop en verhuur vanaf 1 januari 2009.

In dit certificaat wordt een evaluatie gemaakt van het energiegedrag van de woning waarbij rekening wordt gehouden met de gebouwschil, verwarming en sanitair warm water.

Het "EPC residentiŽle gebouwen" moet opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige Type A. Dit gebeurt met behulp van een door het Vlaams energieagentschap (VEA) ter beschikking gestelde software.